Ayrılık aşamasındaki her kadının bilmesi ihtiyaç duyulan 10 hukuki mevzu

0

Belli sebeplerden dolayı ayrılmak isteyen eşler boşanma davası açarlar. Eşler ya anlaşmalı olarak ya da çekişmeli olarak boşanırlar. Her iki boşanma davasında da, iki tarafın da talep edebileceği bazı haklar bulunur. Bayanların boşanma davası süresince merak etmiş olduğu konulardan birisi de, kadının boşanma sürecindeki haklarının neler olduğudur. Türk Uygar Kanunu kapsamına nazaran hanım; maddi ve tinsel tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı benzer biçimde birçok hak talep edebilmektedir.

Boşanma Aşamasındaki Kadının Hukuki Hakları

1) Kadının Velayet Hakkı

Kadının ayrılma aşamasındaki haklarından ilki çocuğun velayetidir. Çocuğun yaşı, eğitim durumu, sıhhat durumu ile beraber çocuğun kimin yanında kalmak istediği de velayetin kimde olacağını belirleyen kriterlerdir.

2) İştirak Nafakası Hakkı

Kadının haklarından biri de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, çocuk ergin yaşa gelinceye kadar kısaca çocuğun 18 yaşına gelinceye kadar ödenmesi ihtiyaç duyulan bir nafakadır. Çocuğun velayetinin kendisine verilmemesi durumunda eşin iştirak nafakasını ödemesi kanunen zorunludur.

3) Hanım İçin Önlem Nafakası Hakkı

Kadının boşanma sürecinde talep edebileceği haklarından biri de “hanım için önlem nafakasıdır.” Boşanma davasının açılmasıyla beraber, kadının geçinebilmesi için eşinden kendisine önlem nafakası verilmesini talep etme hakkı vardır.

4) Yoksulluk Nafakası Hakkı

Kadının boşanma aşamasındaki haklarından en önemlisi de yoksulluk nafakasıdır. Çift ayrıldıktan sonrasında, hanım maddi açıdan yoksul duruma düştüyse, ayrılmış olduğu eşinin yoksulluk nafakası ödemesi gerekir. Yoksulluk nafakası alabilmek için kadının boşanma dilekçesinde muhakkak nafaka miktarını belirtmesi gerekir.

5) Kadının Maddi Tazminat Hakkı:

Kadının maddi tazminat hakkı vardır. Sadece maddi tazminat hakkını alabilmesi için, boşanmaya yol açan vakalarda kusurunun olmaması ya da azca kusurlu olması gerekmektedir. Hanım boşanma aşamasında, eşinin kusurlu olması sebebiyle hukuken maddi tazminat talep edebilir.

6) Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı

Hanım boşanma aşamasında Aile Konutu Şerhi konulmasını hukuken talep edebilir. Kadının, eşi adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulmasını talep etme hakkı vardır.

7) Kadının Ziynet Eşyalarını Talep Etme Hakkı

Kadının boşanma sürecinde düğünde takılan ziynet eşyalarını talep etme hakkı vardır. Sadece düğünde taklan ziynetlerin, kendisinden alındığı kanıtlarsa talep hakkını kullanabilir. Durumu kanıtlama ettiğinde, ziynet eşyasını ya da ziynetin bedelini isteme hakkı vardır.

8) Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı

Hanım bu süreçteyken kendi eşyalarını hak talep edebilir. Eşlerin evlendiğinde evine almış olduğu çeyiz eşyalarının tamamının iadesini kadının talep etme hakkı vardır.

9) Parasız Avukat Talep Edebilme Hakkı

Kadının avukat tutabilmek için maddi durumu yetersiz ise, parasız avukat tutma hakkı vardır. Bunun için bulunmuş olduğu mevkideki İl Barosuna başvurmalı ve kendisine Adli Yardım kapsamında ücretsiz bir şekilde avukat görevlendirilmesini talep etmelidir.

10) 6284 Sayılı Yasadan Meydana gelen Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı

Boşanma dönemindeki hanım ve evladı, eşi tarafınca rahatsız ediliyor ve şiddete maruz kalıyorsa; 6284 Sayılı Kanun gereğince koruyucu tedbirlerin alınmasını talep etme hakkına haizdir. Fizyolojik, ruhsal, toplumsal ya da duyusal şiddete maruz kalan hanım, mahkeme tarafınca verilecek koryucu tedbirler yardımıyla, her türlü şiddetten korunacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.