Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam kimdir?

0

Sevgili Peygamberimiz Muhammed (sallâllâhü aleyhi ve sellem) Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü Teala’nın yarattığı tüm varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselamdır. Allahü teâlâ bir hadîs-i kudsîde “Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım” buyurmuştur. Yüce Rabbimiz her şeyi Efendimiz aleyhisselamın hürmetine yaratmıştır. Allahü teala kullarına râzı olduğu ve beğenmiş olduğu yolu göstermek için çeşitli kavimlere ara sıra peygamberler göndermiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselam ise alemlere son Peygamber olarak gönderilmiştir. Son Peygamber olduğundan ise “Hâtem-ül-Enbiyâ” denilmiştir.

Peygamber Efendimizin Kutsal Ecdadı ve Soyu

Muhammed aleyhisselâmın nûru, Âdem aleyhisselâmdan itibaren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gelmiştir. Kur’ân-ı kerîmde Şu’arâ sûresi ikiyüzondokuzuncu (219) âyetinde, “Sen, ya’ni senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ulaşmıştır.” buyurulmaktadır.

Hadîs-i şerîfte de: “Allahü Teâlâ insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücûda getirdi. Sonrasında, bu kısımlarından en iyisini Arabistan’da yetiştirdi. Beni bunlardan vücûda getirdi. Sonrasında evlerden, ailelerden en iyisini seçip, beni bunlardan meydana getirdi, O hâlde, benim ruhum ve cesedim mahlûkların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır.” buyuruldu.

Yaratılan ilk insan olan Âdem aleyhisselâm, Muhammed aleyhisselâmın zerresini taşımış olduğu için alnında onun nûru parlıyordu. Bu zerre Hz. Havva’ya ondan da Şît aleyhisselâma ve böylece, temiz erkeklerden temiz hanımefendilere ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed aleyhisselâmın nûru da, zerre ile beraber alınlardan alınlara geçti.

Peygamberimiz (sallâllâhü aleyhi ve sellem) hadîs-i şerîfte şöyleki buyurdu: “Ben, Abdullah, Abdulmuttalib, Hâşim, Abdü Menaf, Kuseyy, Kilâb, Mürre, Kâ’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Me’âd, Adnan oğlu Muhammedim. Mensûb olduğum topluluk, ne süre ikiye ayrılmış ise, Tanrı beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Ben câhiliyyet, ahlâksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben, Âdemden babama ve anneme gelinceye kadar, hep nikâhlı ebeveynden meydana geldim. Ben ana ve baba itibariyle en hayırlınızım.”

Peygamber Efendimizin Doğumu

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hicret’ten 53 yıl evvel Rebî’ül-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa Tepesi yakınında bir evde dünyaya geldi. Bu tarih bu gün, miladi 571 yılına ve 20 Nisan’a rast gelmektedir. O gün hemen hemen güneş doğmadan Evren nûr ile doldu ve kâinatın serveri, Allahın sevgilisi Muhammed aleyhisselâm doğmuştu. Âdem aleyhisselâmdan beri babadan evlâda intikal edilen nûr aslolan sâhibine kısaca Sevgili Peygamberimize ulaştı.

Peygamber efendimizin (sallâllâhü aleyhi ve sellem) doğduğu geceye “Mevlid Gecesi” denir. Mevlid doğum zamanı anlamına gelir. Bu gece Kadir Gecesi’nden sonrasında en kıymetli gecedir. Bu gecede Efendimiz doğduğu için sevinenler affolunur. Bu gece Peygamberimizin (sallâllâhü aleyhi ve sellem) doğduğu sırada görülen halleri, olağanüstü nimetleri okumak, dinlemek, öğrenmek fazlaca sevabtır.

Peygamber Efendimizin Eşiyle olan evliliği

Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hazreti Hadîce’dir. Peygamberimizin Hazreti Hadîce validemizle olan evliliğinden; Kâsım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah (Tayyib) adlarında dördü kız ikisi adam olmak suretiyle altı evladı oldu. 25 yaşlarında Hazreti Hadîce validemizle evlenen Peygamberimiz, Hazreti Hatice validemizle yaşamış olduğu süre süresince kimselerle izdivaç gerçekleştirmemiştir. Hazreti Hadîce annemizin vefatından sonrasında çeşitli siyasal ve dini sebeplerden dolayı evlilikler yapmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.